Бизнес и предприемачество

Ние, екипът на Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ (БАИТ), насърчаваме предприемчиви инициативи с обществени и частни организации, които развиват своята дейност във високотехнологични методи за прецизна медицина, генетика, геномика, биотехнология, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и екология. Осъществяваме сътрудничество с други сродни европейски институции и организации, споделяме опит и общуваме с отговорно отношение по внедряването на иновациите в различните сфери. Цифровизация и внедряването на иновации в медицината и селското стопанство имат потенциала да изградят работещо партньорство между бизнеса и науката, значително да подобрят живота в изоставащите по развитие райони и с това да се увеличи тяхната атрактивност сред по-широка част от населението, което на местно ниво да разработва, внедрява и използва различни високи технологии. Нашите дълбоки убеждения са, че с общи усилия се постигат значими резултати.