Високотехнологични иновации

Подкрепяме творчески идеи и нови решения във високотехнологичните методи за разработване на иновации в медицината, генетиката, геномиката, биотехнологията, екологията, аграрната и хранително-вкусовата промишленост са водещите принципи, които следваме в нашата работа. Подпомагаме програми и стратегии за разработване и утвърждаване на иновации. Ръководени от нашата цел да откриваме и популяризираме проекти значими за българската и световната икономика се стремим да спомагаме в технологичните процеси съпътстващи всеки проект. Цифровизация и внедряването на иновации в медицината и селското стопанство имат потенциала да изградят работещо партньорство между бизнеса и науката, значително да подобрят живота в изоставащите по развитие райони и с това да се увеличи тяхната атрактивност сред по-широка част от населението, което на местно ниво да разработва, внедрява и използва различни високи технологии. Привлечени от желанието за високотехнологично развитие, което да осигурява по-благоприятен начин на живот за гражданите, сме категорични, че новаторските подходи и процеси са най-доброто решение за прогреса на обществото.