Научни разработки: Академик Цветан Цветков – председател

Академик Цветан Цветков е роден в с. Стубел, обл. Монтана на 12.09.1943 г.

През 1968 завършва образованието си в Технологичен институт по хладилна промишленост, гр. Санкт Петербург – Русия.

Специализира в Университета в Кеймбридж, Великобритания; Лабораторията по трансплантация на Американския червен кръст, САЩ и Института по хранене и храни, Карлсруе, Германия.

През 1987 г. става професор, а през 1995 г. е избран за академик в БАН.

От 1973 г. създава и в продължение на 35 години ръководи Централна проблемна лаборатория по криобиология и лиофилизация, която през 1989 г. получава статут на научноизследователски институт по криобиология и лиофилизация, преобразуван през 2000 г. в Институт по криобиология и хранителни технологии.

2000-2006 г. е председател на Националния център за аграрни науки.

По-важни фундаментални и научно-приложни приноси:

Научни и научно-приложни изследвания в областта на криобиологията и лиофилизацията.

Биофизични, топлофизични изследвания на клетъчно и молекулярно ниво, за установяване на механизмите, свързани с устойчивостта на растителните и животински организми при криогенно третиране.

Разработване и внедряване на лиофилизирани храни на различна основа и функционални храни за хранене при екстремални условия, получени по съвременни конвенционални и криобиотехнологични методи.

Разработване на режимни параметри и технологии за получаване и съхранение на различни лиофилизирани биопрепарати за медицинската практика, предназначени за лечение на рани от различен произход и материали за биотрансплантация.

Научна дейност:

Научно ръководство на 31 докторанта

302 научни труда, от които:

35 – фундаментални, публикувани в единственото в света списание по „Криобиология“, САЩ;

75 – докладвани на международни конгреси и симпозиуми;

15 – монографии, от които 4 самостоятелни, 1- на немски език и 2- на руски език;

14 – книги, учебници, справочници, обзори и брошури;

41 – авторски свидетелства и патенти;

26 – внедрени рационализации;

Членство в международни организации:

Международен институт по студа в Париж-Франция;

Международно дружество по криобиология -САЩ;

Американска асоциация на тъканните банки;

Международна конфедерация по термичен анализ и калориметрия;

Японско дружество по нискотемпературна биология и Медицина;

Международно дружество по лиофилизация;

Руска академия за селскостопански науки.

Администрация: Инж. Зоя Калафатева – изпълнителен директор

Инж. Зоя Калафатева е родена в гр. Бургас през 1982 г.

Средното си образование завършва в родния си град в ПМГ “ Акад. Никола Обрешков” през 2000 г.

Дипломира се през 2005 г. в УХТ гр. Пловдив в специалности “Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката” и “Технология на захарта и захарните изделия “.

Участва в редица проучвания и лабораторни изследвания за разработване на козметични препарати и продукти.

Едно от най-големите предимства на Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ (БАИТ) на конкурентния пазар в България е екипът от професионалисти, притежаващи необходимия потенциал от знания и опит в сферата на информационните технологии, компютрите, инженерните науки, икономиката и бизнес администрацията. Фондацията работи успешно и с външни експерти и консултанти от България и Европа, които също допринасят за високия й интелектуален потенциал.