Образование и работни умения

Провеждаме образователни мероприятия с цел повишаване на информираността и уменията на гражданите. Организираме участия в конгреси, симпозиуми, семинари. Участваме в научни, научно-приложни и други изследвания в страната и в чужбина, като популяризираме резултатите им. Внедряваме добри практики постигнати при обмен на български и европейски партньорски организации. Подобряваме връзката между образованието и бизнеса, чрез разработване на планове и стратегии.