ПРОЕКТИ

В своята над 15-годишна история, Фондация БАИТ работи съвместно с редица български учени по различни проекти, за които са получени редица патенти:

В областта на селскостопанство – различни технологии за производство на обогатител и стабилизатор на почвата.

В областта на нанотехнологиите – Метод за получаване на диамантени монокристали; Метод за синтез на диамантени монокристали; Метод за детонационен синтез на нанодиамант; Метод за получаване на ултрадисперсен диамант.

В областта на медицината – Метод за получаване на ембрионални тъкани; Метод за консервиране на еритроцитна маса; Метод за консервиране на човешки неотрофилни гранулоцити; Метод за инхибиране клетъчната агломерация на криоувредени ядроносни клетки.

В областта на хранително-вкусовата промишленост – Метод за производство на еластични напитки; Метод за сухо осоляване и зреене на месни продукти от нераздробено месо; Метод за аполучаване на суха хлебна мая; Метод за получаване на стартерен бактериален препарат за месопромищлеността; Метод за получаване на плодово десертно блокче; Метод за получаване на храни в таблетна форма.